Sidbyte

Det kan tänkas att bloggen kommer att ändra lite karaktär i höst. De äldre läsarna känner mig förmodligen som so-Björn, medan våra nya sjuor på skolan känner mig som no-Björn. Jag har bytt sida på kursområdet på skolan. Man kan väl säga att jag tagit Cissis plats i laguppställningen. Så om inläggen här verkar lite mer no-relaterade så vet du vad det beror på.

Publicerat den
Kategoriserat som Meta

Går det att bromsa växthuseffekten med meteoriter?

Cody med kanalen Codys lab har en teori om att det går att bromsa växthuseffekten med hjälp av stenar från rymden. Vi får följa hans experiment och vi får också en god genomgång av alla grundämnen som behövs för att liv ska kunna frodas.

Något jag gillar med Cody när han gör den här typen av experiment är att han utgår från en tydlig hypotes, förklara metoderna väl och han problematiserar även sina slutsatser.

En tanke utifrån hans slutsatser: Det borde i sådana fall gå att dumpa rötslam i ”havsöknarna” för att få igång biologisk aktivitet också. Eller?

Cody löser växthuseffekten med hjälp av meteoriter (kort version)
Cody löser växthuseffekten med hjälp av meteoriter (lång version)

Spaning: feed-back-loopar och växthuseffekten

Just have a think - Förnyelsebara bränslen

Begreppet feed-back-loopar kommer vi höra mycket om framöver. Begreppet kan förklara mycket snabba beteendeförändringar och kan förklara hur oljeproduktionen eventuellt kollapsar och koldioxidutsläppmen kanske kommer att minskar dramatiskt mycket snabbare än vi tidigare trott.

Floder i Sydamerika sinar

Panaráflocen - Här med normal vattennivå Bilden: Rodrigo Soldon på Pixler.com

Sydamerikas näst längsta flod, Paranáfloden, har sjunkit till sin lägsta nivå sedan 1940-talet.

Vattenminskningen är så drastisk att den påverkar kommersiell sjöfart, elproduktion, fiske och turism, liksom tillgången till dricksvatten och vatten till jordbruket.

Svenska Dagbladet

Perspektiv på Israel-Palestina konflikten

Israel-Palestina-konflikten är inte en konflikt mellan två sidor. Det är heller ingen konflikt mellan rätt och fel. Det är en konflikt mellan fattig och rik, maktkamp inom de båda staterna och två sidor som har rätt till samma landområde.

I går publicerades i SvD artikeln Bara extremister vinner på att konflikten förenklas. Nina Solmin går i artikeln in hur omfattande Hamas raketbeskjutningar är, men att det är viktigt att hålla huvudet kallt och inte dra förhastade slutsatser.

I samma tidning i från 18 maj skriver Shora Esmailian att det går att likna konflikten vid Sydafrikas apartheidregim Världen måste se konflikten för vad den är.