REAGERA

Björn tänker, pekar på och reagerar

Läs av mobiltelefonens sensorer


Med hjälp av appen Phyphox kommer du åt din mobiltelefons alla sensorer. Appen finns för både Iphone och Android. Läs mer och ladda ner appen från webbplatsen: phyphox.org

,