Går det att bromsa växthuseffekten med meteoriter?

Cody med kanalen Codys lab har en teori om att det går att bromsa växthuseffekten med hjälp av stenar från rymden. Vi får följa hans experiment och vi får också en god genomgång av alla grundämnen som behövs för att liv ska kunna frodas.

Något jag gillar med Cody när han gör den här typen av experiment är att han utgår från en tydlig hypotes, förklara metoderna väl och han problematiserar även sina slutsatser.

En tanke utifrån hans slutsatser: Det borde i sådana fall gå att dumpa rötslam i ”havsöknarna” för att få igång biologisk aktivitet också. Eller?

Cody löser växthuseffekten med hjälp av meteoriter (kort version)
Cody löser växthuseffekten med hjälp av meteoriter (lång version)

Spaning: feed-back-loopar och växthuseffekten

Just have a think - Förnyelsebara bränslen

Begreppet feed-back-loopar kommer vi höra mycket om framöver. Begreppet kan förklara mycket snabba beteendeförändringar och kan förklara hur oljeproduktionen eventuellt kollapsar och koldioxidutsläppmen kanske kommer att minskar dramatiskt mycket snabbare än vi tidigare trott.

Klimatneutral olja eller en fråga om greenwash?

Oljeplattform
Photo by Jan-Rune Smenes Reite on Pexels.com

Är det möjligt för en oljeproducent att kalla sig klimatneutral eller är det bara en fråga om greenwash? En rad gamla oljebolag börjar nu ändra både namn och inriktning för verksamheterna. Ett bra exempel på detta är Lundin Energy (Lundin Oil). Oljeproducenterna märker väl att de ligger risigt till i klimatomställningens tidevarv. Men de fortsätter samtidigt att pumpa upp olja. Vissa av bolagen menar att de klimatneutrala. Men kan ett oljebolag vara klimatneutralt? Måste de inte även ta hänsyn till den produkt de säljer vidare?

Jag nämner tidigare begreppet greenwash. Någon bra svensk översättning finns inte. På svenska kanske vi kan säga gröntvätt eller grönmålning. Begreppet innebär att företag försöker framställa sin verksamhet som klimatneutral eller miljövänligare än den egentligen är eller att företag försöker dölja miljövidriga delar av sin verksamhet med hjälp av mer miljövänliga delar av verksamheten. Läs mer om Greenwash på Jordens vänners webbplats.

Läs Peter Alestigs kommentar i DN Ekonomi:  Här är luckan i Lundin Energys ”klimatneutrala” olja

USA kallar till klimatmöte

Klimatmöten har inte haft någon större tyngd utan USA. Den världspolitiska processen kring klimat och koldioxidutsläpp har i princip stått stilla den tid Donald Trump var USAs ledare. Men det börjar röra på sig igen. USAs nye president Joe Biden kallar nu till klimatkonferens. 40 av världens mäktigaste ledare möts digitalt för att försöka enas om nya strängare klimatmål.

Läs mer på SvD i Erica Treijs kommentar Uppslutningen av högdjur visar allvaret.