REAGERA

Björn tänker, pekar på och reagerar

Coloradofloden sinar

sea city landscape beach

Jag har tidigare skrivit om hur floder i Sydamerika börjar sina. Nu har Joe Scott också gjort ett inslag om en sinande flod, Coloradofloden i västra USA.

Scott lyckas knyta ihop växthuseffekten med hur den nu drabbar ett modernt samhälle som USA. Den sinande Coloradofloden är ännu ett exempel på hur den accelererande växthuseffektens konsekvenser kryper närmare.