REAGERA

Björn tänker, pekar på och reagerar

Spåra koldioxidutsläpp i realtid


Projektet Climatetrace har som ambition att försöka följa utsläpp av koldioxid i atmosfären i realtid med hjälp av data från satelliter. På deras sajt climatetrace.org går det att spåra utsläppen. Projektet är i sin linda och tanken är att det ska utvecklas.