REAGERA

Björn tänker, pekar på och reagerar

Floder i Sydamerika sinar

Panarafloden

Sydamerikas näst längsta flod, Paranáfloden, har sjunkit till sin lägsta nivå sedan 1940-talet.

Vattenminskningen är så drastisk att den påverkar kommersiell sjöfart, elproduktion, fiske och turism, liksom tillgången till dricksvatten och vatten till jordbruket.

Svenska Dagbladet