REAGERA

Björn tänker, pekar på och reagerar

Etikett: torka

  • Floder i Sydamerika sinar

    Floder i Sydamerika sinar

    Sydamerikas näst längsta flod, Paranáfloden, har sjunkit till sin lägsta nivå sedan 1940-talet. Vattenminskningen är så drastisk att den påverkar kommersiell sjöfart, elproduktion, fiske och turism, liksom tillgången till dricksvatten och vatten till jordbruket. Svenska Dagbladet