Kategori: Språkriktighet

  • Jos eller juice?

    Jag har inga egentliga problem med att vi lånar in ord från andra språk. Men jag har problem med när ord lånas in som redan finns i svenskan och när vi lånar in stavningar som gör det svårt för oss att använda ordet i det skrivna språket. Och när jag tänker efter så har jag…