Uppgift omkring begreppet Globalisering

Uppgiften

Resonera omkring begreppet globalisering genom att:

 • Definiera begreppet
 • Bredda och konktretisera genom att förklara några olika aspekter av globalisering.
 • Problematisera och fördjupa genom att förklara några olika synsätt på globalisering.

Använd relevanta begrepp!

Resurser

Aspekterna

 • Politisk globalisering
 • Ekonomisk globalisering
 • Kulturell globalisering
 • Informationsteknisk globalisering

Synsätten

 • Kulturimperialism
  “Västvärlden strävar efter att hela världen ska bli som USA och Västeuropa med hjälp av företagskedjor och spridning av film och musik.”
 • Det ömsesidiga utbytet
  “Alla har att vinna på globaliseringen genom att tankar, idéer och kulturer möts och påverkas av varandra.” 
 • Den internationella kapitalismen
  “De enda som vinner på globaliseringen är de rikaste i samhället. De roffar åt sig världens tillgångar och utnyttjar de fattiga till billig arbetskraft.”
 • En rättvis värld (antiglobalisering)
  “Globaliseringen gör det svår att skapa en mer rättvis och fredlig värld.”

Resonera och analysera