Isaac Asimov, robotikens lagar och framtiden

Ytterligare ett av områdena jag kom in på under veckans lektioner: Jag berättade om Asimovs fyra robotlagar (se nedan) och jag nämnde också att hans Stiftelseböcker (Foundation) nu blivit tv-serie på AppleTV+.

Asimovs robotlagar

  1. En robot får inte genom handling, eller underlåtelse att handla, orsaka att mänskligheten skadas.
  2. En robot får aldrig skada en människa eller, genom att inte ingripa, tillåta att en människa kommer till skada.
  3. En robot måste lyda order från en människa, förutom om sådana order kommer i konflikt med första lagen.
  4. En robot måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i konflikt med första eller andra lagen.

Realistiska rymdfilmer

Nätets mest kunniga rymdnörd måste vara Scott Manley. Han har också nätet häftigaste engelska dialekt. För några år sedan blev han tillfrågad om han ville vara konsult till en ny rymdfilm för att göra den så realistisk som möjligt. 22 april 2021 har filmen Stowaway premiär på Netflix. I klippet nedan förklarar Scott hur fysiken i filmen fungerar.

Scott Manley pratar realism i rymden.