Isaac Asimov, robotikens lagar och framtiden

Ytterligare ett av områdena jag kom in på under veckans lektioner: Jag berättade om Asimovs fyra robotlagar (se nedan) och jag nämnde också att hans Stiftelseböcker (Foundation) nu blivit tv-serie på AppleTV+.

Asimovs robotlagar

  1. En robot får inte genom handling, eller underlåtelse att handla, orsaka att mänskligheten skadas.
  2. En robot får aldrig skada en människa eller, genom att inte ingripa, tillåta att en människa kommer till skada.
  3. En robot måste lyda order från en människa, förutom om sådana order kommer i konflikt med första lagen.
  4. En robot måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i konflikt med första eller andra lagen.

Klara och solen

Kazuo Ishiguros Klara och solen

Jag har precis läst ut Kazuo Ishiguros Klara och solen. I boken får vi följa en tjänsterobots tankar. Robotarna kallas AVer och verkar tjänstgöra för tonåringar. Än en gång skriver Ishiguro en bok som där vi får se världen ut tjänstefolkets ögon. Liknande perspektiv använder Ishiguro också i Återstoden av dagen och Never let me go.

I Klara och solen ställs bland annat frågor om medvetande, solidaritet och medmänsklighet. Den är inte speciellt svårläst och det brukar inte heller Ishiguro vara.