REAGERA

Björn tänker, pekar på och reagerar

Etikett: pressfrihet

  • Pressfrihetsindex 2020

    Pressfrihetsindex 2020

    Varje år rankar Reportrar utan gränser världens länder efter i hur hög grad medier får verka fritt. Sverige kommer vanligtvis högt i rankningen och så även 2020. Här hittar du indexet.