Etikett: arter

  • One Zoom visar livet

    Projektet One Zoom vill visa hur allt liv på jorden är besläktat med hjälp av ett fraktalt diagram. Med hjälp av diagrammet kan du se vilka arter som finns, vilka arter vi inte hittat än(!) vilka som är hotade och vilka som är utdöda. Projektet har inventerat allt liv med hjälp av släktskap genom dna…