Resonera och analysera

Bedömningsaspekter för so-ämnena

Korta resonemangskedjorDjupLånga resonemangskedjor
Vardagliga ordBegreppsanvändningÄmnesbegrepp
Ur ett perspektivProblematiseringUr olika perspektiv
Exemplifierar inteKonkretiseringRelevanta exempel
Ej underbyggd med fakta och logikSlutsatserUnderbyggda med fakta och logik