Medias framtid

Uppgift

Skriv en resonerande text där du analyserar dagens mediesituation och framtiden för våra olika medier i Sverige (och i världen).

I dina resonemang ska du behandla:

 • de grundlagar som rör media
 • jämförelse med mediesituationen före 1990-tal och efter 1990-tal
 • fenomenet näthat och hur det kan hanteras
 • problemet med ägarkoncentration för sociala medier
 • problemet med påverkansoperationer
 • resonemang om hur media kommer att utvecklas i framtiden
 • resonemang om demokrati, brist på demokrati och hot mot demokrati kopplat till media.

Stödfrågor när du skriver:

 • Beskriv hur mediasituationen i Sverige (och världen) ser ut idag!
 • Beskriv hur medielandskapet har förändrats de senaste 30 åren!
 • Beskriv de problem (demokrati, näthat, representation) som uppstått i och med att medielandskapet har förändrats!
 • Beskriv hur du tror att medielandskapet kommer att förändras i framtiden!
 • Resonera om vad du tycker behöver göras för att förändra medielandskapet i framtiden för att komma tillrätta med de problem som du tidigare beskrivit!