Kommunikationsmodellen

Budskap
Meddelandet som sändaren vill att mottagaren ska uppfatta.

Sändare
Den som sänder ut budskapet.

Medium eller kanal
Den väg som budskapet tar till mottagaren.

Mottagare
Den som tar emot budskapet.