Direkt anföring i skönlitterära texter

Direkt anföring använder du i skönlitterära texter då du vill skriva vad en person säger exakt i en dialog. Indirekt anföring använder du då du väljer att sammanfatta eller referera tal i texter.

Direkt anföring skrivs med hjälp av repliker, där du markerar när en ny person pratar genom att byta rad och markera själva pratet, eller repliken med hjälp av ett tecken. Du kan använda dig av två olika typer av tecken när du markerar dina repliker, kort tankstreck eller någon form av citattecken.

Ur Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga:

Dialog med kort tankstreck:
– Vad skall detta betyda, kapten Kristian? sade biskopen, då han öppnade vagnsdörren för dem.
– Det betyder, att biskopen skall tänka två gånger, innan han gör en ny visitationsresa till Gösta Berling, sade kapten Kristian, och den satsen hade han tänkt ut på förhand för att inte komma av sig.
– Hälsa då Gösta Berling, sade biskopen, att till honom kommer varken jag eller någon annan biskop vidare!

Samma dialog men med citattecken:
»Vad skall detta betyda, kapten Kristian?» sade biskopen, då han öppnade vagnsdörren för dem.
»Det betyder, att biskopen skall tänka två gånger, innan han gör en ny visitationsresa till Gösta Berling», sade kapten Kristian, och den satsen hade han tänkt ut på förhand för att inte komma av sig.
»Hälsa då Gösta Berling», sade biskopen, »att till honom kommer varken jag eller någon annan biskop vidare!»

Citattecknen kan se ut på många olika sätt och behöver inte se ut som i texten här ovanför. Här följer några exempel:

”Hej!” “Hej!” ‘Hej!’ «Hej!» ‹Hej!› „Hej!“ ‚Hej!‘

När du lär dig att skriva dialoger med direkt anföring är det lättast att använda dialog med hjälp av tankstreck. Men pass på! Här blir det lätt fel. Många använder nämligen bindestreck istället för det korta tankstrecket som du egentligen ska använda.

Jag skriver det korta tankstrecket. Det beror på att det finns ett tredje streck i datorn. Se tabellen nedan för att få lite ordning på de olika strecken.

SvenskaEngelskaSymbolCbMacWin
Bindestreck (Minus)Hyphen
Kort tankstreckEn Dashctrl shift U och 2013option –ctrl –
Långt tankstreckEm Dashctrl shift U  och 2014option shift –ctrl alt –
Namn på svenska och engelska för de olika strecken, hur de ser ut (symbol) samt hur du hittar dem på tangentborden för Chromebook (Cb), mac- och windows-datorer.

Om du använder bindestreck (minus )i stället för tankstreck så kan det hända att ditt ordbehandlingsprogram vill skapa en punktlista med bindestreck som punkter och då blir det tok och texten kommer att likna texten nedan.

  • Vad skall detta betyda, kapten Kristian? sade biskopen, då han öppnade vagnsdörren för dem.
  • Det betyder, att biskopen skall tänka två gånger, innan han gör en ny visitationsresa till Gösta Berling, sade kapten Kristian, och den satsen hade han tänkt ut på förhand för att inte komma av sig.
  • Hälsa då Gösta Berling, sade biskopen, att till honom kommer varken jag eller någon annan biskop vidare!

Här ser du att texten hamnar under första ordet i repliken och så ska det inte se ut. Den andra radens text ska gå ända ut till vänstermarginal.

Jag har nämnt två olika streck. Men som du ser så finns det även en tredje typ av streck. På engelska kallas den här typen Em Dash och på svenska kallas det i bland långt tankstreck. Anledningen till att strecken på engelska kallas En Dash och Em Dash är att En Dash ska vara lika långt som bokstaven N i det typsnittet som används, medan Em Dash ska vara lika långt som bokstaven M.

Det långa tankstrecket använder vi knappt i svenskan, men i det engelska språket används det ibland som talstreck, ibland istället för parenteser, komman eller semikolon.

Så tillbaka till dialogen igen: Nu har jag förklarat vilket tecken du ska använda. Men det finns några fler saker att tänka på:

  • Glöm inte bort att lägga in ett mellanrum mellan tankstrecket och första bokstaven.
  • Om du skriver någon form av anföringsverb efter dialogen så ska du skriva det med en gemen, liten bokstav, även om du avslutar själva dialogen med punkt, utropstecken eller frågetecken. Se ordet sade i exemplet nedan:

– Vad skall detta betyda, kapten Kristian? sade biskopen, då han öppnade vagnsdörren för dem.

Så sammanfattningsvis när du skriver dialog:

  • Använd kort tankstreck i dina dialoger och undvik på så vis att det skapas punktlistor.
  • Använd inte versal utan gemen bokstav i repliker efter anförandet slut.

Källförteckning

Tankstreck – längre än ett bindestreck
https://www.sahlstrom.info/tips-och-rad/tankstreck-langre-an-ett-bindestreck/

Hyphens, Em Dashes, and En Dashes: When to Use Them and How to Type Them
https://getitwriteonline.com/articles/en-dashes-em-dashes/

Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga på runeberg.org
http://runeberg.org/berling/i01.html