Isaac Asimov, robotikens lagar och framtiden

Ytterligare ett av områdena jag kom in på under veckans lektioner: Jag berättade om Asimovs fyra robotlagar (se nedan) och jag nämnde också att hans Stiftelseböcker (Foundation) nu blivit tv-serie på AppleTV+.

Asimovs robotlagar

  1. En robot får inte genom handling, eller underlåtelse att handla, orsaka att mänskligheten skadas.
  2. En robot får aldrig skada en människa eller, genom att inte ingripa, tillåta att en människa kommer till skada.
  3. En robot måste lyda order från en människa, förutom om sådana order kommer i konflikt med första lagen.
  4. En robot måste skydda sin egen existens, såvida detta inte kommer i konflikt med första eller andra lagen.

Om könets existens

Om könets existens

Kajsa Ekis Ekman är journalist och författare. Hon har sedan lång tid tillbaka varit aktiv i olika delar av vänsterrörelsen och har då bland annat uttalat sig i genusfrågor. Nu har hon skrivit en bok där hon ifrågasätter den tredje generationens feminister och deras syn på kön och genus.

Tidigare har debatten mycket handlat om könstillhörigheten är konstruerad utifrån arv eller miljö, medan den tredje generationens aktivister i vissa sammanhang argumenterar att kroppen ska anpassas och justeras efter det upplevda könet. Det upplevda könet blir då fixt och är det då samtidigt möjligt att argumentera för att könet är en social konstruktion?

Ekman tar den tanken vidare i den nyutkomna boken Om könets existens: tankar om den nya synen på kön (Bokförlaget Polaris). Svenska Dagbladet publicerade i anslutning till släppet en intervju med Ekman där hon förklarar sina tankar: Feministerna är lurade.

Boken har fått ett blandat mottagande. Leonidas Aretakis har i sin recension i Dagens Nyheter flera invändningar om Ekmans resonemang men skriver avslutningsvis:

Bristerna till trots, Ekis Ekman är den första i svensk offentlighet att systematiskt undersöka transfrågans implikationer för feminismen. Frågan har öppnats upp, om än med murbräcka. Förhoppningsvis kan ett bättre samtal börja.

Leonidas Aretakis, Dagens Nyheter: Kajsa Ekis Ekman missar allt transrörelsen och feminismen har gemensamt