Barn som sitter i ett klassrum där tavlan är utbytt mot en AI-skärm

Shapiro diskuterar framtiden

David Shapiros YouTube-kanal har växt på senare år. Här diskuterar han teknik och artificiell intelligens. På hans kanal får vi också följa ett projekt där han och andra försöker att skapa en svärm med små autonoma program som ska kunna samarbeta för att lösa olika uppgifter. Om han lyckas så kommer många existerande yrken att försvinna.

I Shapiros senaste video resonerar han kring hur AI och automatisering påverkar olika branscher och samhället i stort. Han är i grunden optimistisk och menar att integrationen av AI i våra liv kan leda till ökad effektivitet och bekvämlighet. Samtidigt varnar Shapiro för farorna och utmanar oss att tänka kritiskt kring hur fördelarna med den nya tekniken ska kunna komma alla samhällsskikt till del.

En aspekt som Shapiro lyfter fram är hur resurserna ska fördelas i en framtid där robotar och AI sköter allt mer av produktionen. Jag tycker att han skulle ha tryckt mer på den här punkten. Jag funderar på hur en framtida ekonomi kommer att se ut. Jag tror risken finns att det bara blir några få gigantiska transnationella monopolföretag blir kvar. Detta kommer att rubba maktbalansen mellan stat, företag och medborgare. Här kommer något att behöva göras. Shapiro antyder den frågan lite lätt men går inte på djupet.

Se klippet klippet som en tankestartare. Teknikutvecklingen kommer att leda till att vi kommer att behöva resonera oss fram till ett nytt samhällsfördrag för att reglera förhållandet mellan stat, företag och medborgare. Jag tror att vi gradvis behöver flytta tillbaka makten till staten, men frågan är hur vi kan göra det utan att marknadskrafterna protesterar vilt.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

%d