Blykyld kärnreaktor

SMR – Små modulära kärnkraftverk

Ett stort eller många små?

Kärnkraftsdebatten har blossat upp igen. Men debatten är förvirrad. Några blickar tillbaka och vill bygga likadana reaktorer som vi redan har, medan andra blickar mot ny teknik.

Under senare år har begreppet SMR kommit på modet. SMR står för små modulära reaktorer. De ska vara billiga att konstruera och lätta att hantera, men kärnavfallet och brytningen av uran kommer vi inte ifrån.

Att bygga stora reaktorer igen är det färre och färre som vill. Finland blev förra året klara med sitt nya kärnkraftverk, tio år försenat och tre gånger så dyrt som beräknat. Slutsumman beräknas bli omkring 11 miljarder euro.

Så hur ser framtiden ut i Sverige för kärnkraft? Svenska Dagbladet går i dag igenom läget för små modulära reaktorer och beskriver bland annat hur nya bly-kylda reaktorer kan komma att fungera.

%d