REAGERA

Björn tänker, pekar på och reagerar

Max Tegmark och artificiell intelligens

Max Tegmarks Liv 3.0

Under veckans lektioner kom vi att tala om intelligens och om artificiell intelligens. Här kommer en länk till Max Tegmarks sommarprogram 2018 som jag pratade om. Det är en kortversion av hans bok Liv 3.0.