REAGERA

Björn tänker, pekar på och reagerar

Har sjukvårdspersonal rätt att kritisera covidpatienter som inte vaccinerat sig?

Sars Covid 19

Svenska Dagbladet rapporterar idag om sjukvårdsanställda som blir arga på covidpatienter som inte vaccinerat sig:

– Om man börjar tänka, att om de här patienterna hade gått och vaccinerat sig, så hade de inte legat här. 

SvD 5 september 2021

Läs: SvD – Etikettsbrott att kritisera ovaccinerade

,