REAGERA

Björn tänker, pekar på och reagerar

Hur många vildsvin tål Sverige?

wood animal cute tunnel

I ett reportage i dagens Dagens nyheter intervjuar Annica Carlsson bönder och jägare om deras syn på vildsvinen och att de fördubblats i antal på sex år: Hur många vildsvin tål egentligen Sverige?

, , ,