REAGERA

Björn tänker, pekar på och reagerar

DNs 25 år på Internet


Dagens nyheter publicerar i dag artikeln ”Vadå ’behöver dator’ – jag har ju köpt Internetpaketet!” där de ger en bild av hur det kunde se ut på Internet i mitten av nittiotalet.

, ,