REAGERA

Björn tänker, pekar på och reagerar

Straffbart att fotografera…


Vi diskuterade om det är tillåtet att fotografera självmord och olyckor och sedan sprida det. Här är svaret: Fotografera olyckor kan nu ge fängelse – Ambulansförbundet jublar