REAGERA

Björn tänker, pekar på och reagerar

Rapport från MSB om konspirationsteorier


Dagens Nyheter skriver att MSB kommit med en rapport där de larmar för hotet från konspirationsteorier. Läs här: MSB: ”Konspirationsteorier vilseleder opinionen om vaccineringen