REAGERA

Björn tänker, pekar på och reagerar

Är Jehovas vittnen en sekt?


Sveriges Radio P1s program Människor och tro behandlade härom veckan Jehovas vittnen under rubriken: Jehovas vittnen – från sekt till samfund