REAGERA

Björn tänker, pekar på och reagerar

Suezkanalen blockerad


Containerfartyget Ever Given (Wikimedia Commons CC)

Containerfartyget MV Ever Given blockerar just nu Suezkanalen så att inga andra skepp kan passera. Vad betyder det för handeln i Europa?

Läs mer på indiska The Wire

Lyssna på Sveriges radio